Dyżur wakacyjny

Zgodnie z §1 pkt 2 Zarządzenia Nr 46/2019 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny organizowany w przedszkolach miejskich w Piastowie, ustala się terminy dyżurów wakacyjnych dla poszczególnych placówek w roku szkolnym 2019/2020.

 

Termin: 1 – 17 lipca 2020 r.

Dyżur: Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Lelewela 16/18

Termin: 17 – 28 sierpnia 2020 r.

Dyżur: Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Żbikowska 5

oraz Przedszkole „Mała Akademia”, ul. Warszawska 39Termin zapisów

Zapisy na dyżur wakacyjny dokonywane będą w pierwszej połowie czerwca tzn. w dniach od 1  do 15 czerwca 2020 r.

Wniosek – kartę zgłoszenia dziecka na dyżur rodzic wypełnia i składa w sekretariacie przedszkola, do którego chce zapisać dziecko na dyżur najpóźniej do 15 czerwca 2020r.

 

  • ul. Warszawska 39,
    05-820 Piastów

Przedszkole

Żłobek