Rekrutacja do Przedszkola Mała Akademia na rok szkolny 2020/2021

 

 1. Rekrutacja na rok szk. 2020/21 dzieci już chodzących do przedszkola odbywa się na podstawie ,,Deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej”.

 1. Deklarację można pobrać w przedszkolu.

 2. Wypełnioną deklarację należy złożyć do dnia 28 lutego 2020 r. 1. Postępowanie rekrutacyjne ,,nowych” dzieci odbywa się na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z załącznikami.

 1. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobierać i składać w terminie:

  02.03.2020 do 13.03.2020 r.

 2. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.malaakademia.edu.pl lub w przedszkolu.

 3. Wypełnione czytelnie wnioski z dołączonymi dokumentami należy składać do dyrektora przedszkola w okresie :

  02 – 13 marca w godz. 7.30 – 15.30. 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego :


 1. Postepowanie rekrutacyjne odbywa się tylko na wolne miejsca.

 2. Przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Piastowa.

 3. Rodzic ma prawo do złożyć wniosek do trzech przedszkoli określając przedszkole pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru.

 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

 5. Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca.

 

 

* Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole dysponuje wolnymi miejscami ,dyrektor przedszkola przeprowadza postepowanie uzupełniające, które powinno się zakończyć do końca sierpnia roku szk. poprzedzającego rok szkolny.

 

 • ul. Warszawska 39,
  05-820 Piastów

Przedszkole

Żłobek